Students Tilburg University

Examencommissie Law

De Examencommissie is verantwoordelijk voor de organisatie en kwaliteit van tentamens en examens. Daarnaast houdt zij zich onder meer bezig met:

  1. verzoeken tot vrijstelling
  2. verzoeken tot het toekennen van extra (mondelinge) tentamenkans
  3. verzoeken tot het toekennen van een vervangende kans
  4. overige verzoeken van studenten m.b.t. hun studieprogramma
  5. toelating tot de masteropleiding
  6. toelating tot tentamens van het tweede jaar
  7. toelating tot de bachelor- en masterthesis
  8. toelatingen tot de premaster-programma's
  9. het tegengaan en sanctioneren van fraude (meer informatie)

De bevoegdheden en taken van de Examencommissie zijn vastgelegd in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en in het facultaire Onderwijs- en Examenreglement (OER) en de (Regels en Richtlijnen van de Examencommissie).

De Examencommissie heeft een aantal taken aan anderen gemandateerd. Zo wijst zij examinatoren aan voor het afnemen van tentamens en het vaststellen van de uitslag daarvan.

Zie ook:

Vragen

Heb je vragen, stel deze via het contactformulier op Ask Student Desk of kom langs op het inloopspreekuur van de studieadviseurs, elke dag van 11 tot 12 uur, kamer M 101 A.

Contactgegevens

Tilburg University

Examencommissie Tilburg Law School

Kamer M 1.01

Postbus 90153

5000 LE Tilburg

Het is mogelijk dat in de OER of in de Regels en Richtlijnen voor de Examencommissie andere termen worden gebruikt dan in de informatie die je over de tentamens krijgt, of die je op de website leest betreffende het aanmelden voor een tentamen. De geest van de OER en Regels en Richtlijnen verandert hiermee echter niet.