Tilburg University Society

Vernieuwing van de woningmarkt

Over 'Vernieuwing van de woningmarkt', het onderwerp van de 10e editie van de UvT Sociëteit, lopen de meningen sterk uiteen. Iedereen begrijpt dat de woningmarkt in zwaar weer verkeert. De nationale hypotheekschuld vormt een groot risico voor de economie, de woningverkoop is goeddeels stilgevallen, huiseigenaren met tophypotheken zien de waarde van hun onderpand alsmaar dalen, betaalbare huurwoningen zijn niet te krijgen en woningcorporaties dreigen om te vallen. Het zal niet vanzelf beter worden. Er moet iets gebeuren, waar wie, wat en hoe?

De UvT Sociëteit vroeg twee op dit gebied bijzonder deskundige sprekers om hier hun licht over te schijnen. http://www.tilburguniversity.edu, Professor of Real Estate Economics aan Tilburg University/TiasNimbas Business School, riep Nicolaas Pierson in herinnering, de laat 19e eeuwse bankdirecteur, econoom en politicus. Pierson was verantwoordelijk voor de invoering van het corporatiebestel, om te kunnen voorzien in gezonde en betaalbare huurwoningen, en van de hypotheekrenteaftrek om het eigen woningbezit te bevorderen. Het beleid van Pierson vormde een eeuw lang het fundament onder de woningmarkt, maar moet nu grondig worden herzien. De tweede spreker, Mr. Peter Noordanus, burgemeester van Tilburg en oud-voorzitter van de VROM-raad, vond de woningmarkt eigenlijk te belangrijk om aan economen overgelaten te worden. Hij bepleitte een actieve rol van de overheid, conform artikel 22.2 van de Grondwet (Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid), om ook starters, ZZP'ers, inwoners van de oude wijken en arbeidsmigranten betaalbare en gezonde huisvesting te kunnen bieden.

Voor de tweede keer was de UvT Sociëteit, die afwisselend plaatsvindt in Den Haag, Brussel en Tilburg, neergestreken op de campus van Tilburg University. Voor de eerste keer was dat in de nieuwe Faculty Club. Zo werd de UvT Sociëteit op 28 februari 2012 'Tilburg' ten voeten uit: wetenschappelijk onderbouwd, maatschappelijk betrokken, complexe vraagstukken over schuld en boete, en dat alles buitengewoon transparant uiteengelegd.

Downloads

Samenvatting inleiding Dirk Brounen

Samenvatting inleiding Peter Noordanus

Video-impressie